Javascript Eğitim Serisi- Döngüler

Döngüler JavaScript ve genellikle diğer programlama dillerinde tekrarlı işlemler yapmak için kullanılan yapıları temsil eder. JavaScript’te en yaygın kullanılan döngü yapıları şunlardır: for, while ve do-while. for Döngüsü: for döngüsü, …

Javascript Eğitim Serisi- Operatörler

Operatörler JavaScript’te operatörler, değerler arasında matematiksel veya mantıksal işlemler gerçekleştirmek için kullanılan sembollerdir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı operatör türleri: Aritmetik Operatörler: 2. Çıkarma (-): Bir sayıdan diğerini çıkarır. 3- …

Javascript Eğitim Serisi- Tür Dönüşümleri

JavaScript’te, tür dönüşümleri otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki örnekte, “num” ve “str” değişkenleri farklı veri türlerine sahiptir. “num” bir sayı iken, “str” bir metindir. JavaScript otomatik olarak “str” değişkenini …

Javascript Eğitim Serisi- Değişkenlerin Kapsamı

JavaScript’te değişkenlerin kapsamı, bir değişkenin erişilebilir olduğu kod blokları veya fonksiyonlar arasındaki alanı belirtir. Yukarıdaki örnekte, “globalVariable” adında bir değişken global kapsamda tanımlanmıştır. “testFunction” adında bir fonksiyon tanımlanmış ve bu …

Javascript Eğitim Serisi : Veri Türleri

JavaScript, çeşitli veri türlerini destekler. Bu türlerin bazıları sayılar, metinler, mantıksal değerler, diziler ve nesnelerdir. İşte bu veri türlerinin kullanımına dair basit örnekler: Yukarıdaki örnekte, “age” ve “pi” sayıları, “name” …

Javascript Eğitim Serisi- Değişken Tanımlama

JavaScript’te değişkenler, veri depolamak ve işlemek için kullanılan temel unsurlardır. Değişken tanımlamak için “var,” “let,” veya “const” anahtar kelimeleri kullanılır. İşte basit bir örnek: Yukarıdaki örnekte, “age” değişkeni bir sayıyı, …

C# ile python script çalıştırma

Python scriptini C# ile tetiklemek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. İhtiyacınıza ve projenizin gereksinimlerine bağlı olarak, uygun olan yöntemi seçebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biriyle Python scriptlerini C# uygulamanız içinde başlatabilir …

Açıklanabilir Yapay Zeka nedir?

Açıklanabilir yapay zeka, bir yapay zeka sisteminin nasıl kararlar verdiğini veya belirli bir sonuca nasıl ulaştığını insanlar tarafından anlaşılabilir ve izlenebilir bir şekilde açıklama yeteneğidir. Bu tür bir sistem, karar …

GAN (Generative Adversarial Networks)

GAN (Generative Adversarial Networks), derin öğrenme alanında kullanılan bir yapay zeka modelidir. GAN’lar, iki temel bileşenden oluşan bir çerçeveye sahiptir: bir üretici (generator) ve bir ayırt edici (discriminator).

Blockchain nedir?

Blockchain, merkezi olmayan bir veri tabanıdır ve kriptografik yöntemler kullanarak güvenli ve şeffaf bir şekilde veri kaydetme işlemi gerçekleştirir. Bu teknoloji, blok adı verilen birbirine bağlı veri yapıları üzerine inşa …

Yapay Zeka nedir? İşimiz tehlikede mi?

Yapay zeka, insan zekasının bilgisayar programları aracılığıyla taklit edilmesidir. Bu, bilgisayarların problemleri çözmek, öğrenmek ve kararlar almak için insan benzeri bir yaklaşım benimsemelerini sağlar.

Reinforcement Learning nedir?

Reinforcement Learning (RL), yapay zeka alanındaki en ilginç ve önemli konulardan biridir. RL, bir ajanın çevresindeki dünyayı keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmesini sağlar.