Javascript Eğitim Serisi- Döngüler

Döngüler JavaScript ve genellikle diğer programlama dillerinde tekrarlı işlemler yapmak için kullanılan yapıları temsil eder. JavaScript’te en yaygın kullanılan döngü yapıları şunlardır: for, while ve do-while. for Döngüsü: for döngüsü, …

Javascript Eğitim Serisi- Operatörler

Operatörler JavaScript’te operatörler, değerler arasında matematiksel veya mantıksal işlemler gerçekleştirmek için kullanılan sembollerdir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı operatör türleri: Aritmetik Operatörler: 2. Çıkarma (-): Bir sayıdan diğerini çıkarır. 3- …

Javascript Eğitim Serisi- Tür Dönüşümleri

JavaScript’te, tür dönüşümleri otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki örnekte, “num” ve “str” değişkenleri farklı veri türlerine sahiptir. “num” bir sayı iken, “str” bir metindir. JavaScript otomatik olarak “str” değişkenini …

Javascript Eğitim Serisi- Değişkenlerin Kapsamı

JavaScript’te değişkenlerin kapsamı, bir değişkenin erişilebilir olduğu kod blokları veya fonksiyonlar arasındaki alanı belirtir. Yukarıdaki örnekte, “globalVariable” adında bir değişken global kapsamda tanımlanmıştır. “testFunction” adında bir fonksiyon tanımlanmış ve bu …

Javascript Eğitim Serisi : Veri Türleri

JavaScript, çeşitli veri türlerini destekler. Bu türlerin bazıları sayılar, metinler, mantıksal değerler, diziler ve nesnelerdir. İşte bu veri türlerinin kullanımına dair basit örnekler: Yukarıdaki örnekte, “age” ve “pi” sayıları, “name” …

Javascript Eğitim Serisi- Değişken Tanımlama

JavaScript’te değişkenler, veri depolamak ve işlemek için kullanılan temel unsurlardır. Değişken tanımlamak için “var,” “let,” veya “const” anahtar kelimeleri kullanılır. İşte basit bir örnek: Yukarıdaki örnekte, “age” değişkeni bir sayıyı, …

JAVASCRİPT ÖRNEKLER

Kullanıcının girdiği fiyat bilgisinden 200 lira çıkarıp ekranda indirimli fiyatı olarak yazdıran program kodları yazınız. 2. Kullanıcıdan fiyat ve adet bilgisini alıp toplam ücreti hesaplayan program kodlarını yazınız. 3. Kullanıcının …

JAVASCRİPT-FOR ÖRNEKLERİ

1.Ekrana büyüyen font ile TÜRKİYE yazan javascript kodları 2.3 ve 5’e tam bölünen sayıları ve bu sayıların toplamını yazdıran javascript kodları 3.Ekrana * ** *** şeklinde yıldızları yazdıran javascript kodları …