112. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (While döngüsü)

a) 1 ile 20 arasındaki (20 dâhil) sayıların toplamını bulan programı while döngüsü ile yazınız.

i=1
toplam=0
while (i<=20):
  toplam=toplam+i
  i=i+1
print("1 ile 20 arasındaki sayıların toplamı=",toplam)

b) Girilen iki sayı arasındaki sayıları toplayan programı while döngüsü ile yazınız.

sayi1=int(input("Birinci sayıyı giriniz."))
sayi2=int(input("İkinci sayıyı giriniz."))
toplam=0
while (sayi1<=sayi2):
  toplam=toplam+sayi1
  sayi1=sayi1+1
print("girmiş olduğunuz sayılar arasındaki sayıların toplamı=",toplam)

c) Girilen iki sayı arasındaki sayıların ortalamasını bulan programı while döngüsü ile yazınız.

sayi1=int(input("Birinci sayıyı giriniz."))
sayi2=int(input("İkinci sayıyı giriniz."))
toplam=0
i=0
ortalama=0
while (sayi1<=sayi2):
  toplam=toplam+sayi1
  sayi1=sayi1+1
  i=i+1
ortalama=toplam/i
print("girmiş olduğunuz sayılar arasındaki sayıların ortalaması=",ortalama)

d) 20 ile 50 arasındaki (50 dâhil) çift sayıların toplamını bulan programı while döngüsü ile yazınız..

toplam=0
sayi1=20
sayi2=50
while (sayi1<=sayi2):
  if sayi1%2==0:
    toplam=toplam+sayi1
  sayi1=sayi1+1
print("20 ile 50 arasındaki sayıların toplamı=",toplam)