Python programlama dili

Makine Öğrenmesi ile Borsa Tahmini

Makine öğrenmesi kullanarak borsa tahmini yapmak oldukça popüler bir konudur. Özellikle günümüzde, makine öğrenimi teknikleri sayesinde kapsamlı ve doğru tahminler yapmak mümkün hale gelmiştir. Giriş bilgileriniz olan dolar kuru, işlem …

Python programlama dili

FastText in Python

FastText is a popular open-source library for efficient learning of word representations and sentence classification. Developed by Facebook’s AI Research (FAIR) team, FastText is implemented in C++ and has bindings …

Python Fonksiyon Kullanımı-II

Python Fonksiyon Kullanımı yazısında fonksiyonlar konusuna giriş yapmıştık. Bu bölümde fonksiyon kullanımının farklı yönlerinden bahsedilecektir. Fonksiyon hakkında bilgi vermek için fonksiyon tanımlandıktan sonra üç tırnak içerisine açıklama ekliyorduk.

Python Fonksiyon Kullanımı

Belirli bir işi yapmak için tanımlanan yapılara fonksiyon denir. Bütün programlama dillerinde olduğu gibi Python dilinde de fonksiyonlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Fonksiyonlar yardımıyla kodlarımız daha küçük ve modüler yapılara …

Virtualenv Kullanımı

Bilgisayarınızda diğer projelerinizden bağımsız olarak gerekli olan modülleri kurarak istediğiniz sanal geliştirme ortamları oluşturabilirsiniz. Sanal geliştirme ortamını kurmak için terminal üzerinde aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekmektedir. pip install virtualenv Kurulumdan sonra …