Numpy Kütüphanesinin Kullanımı

Numpy matematiksel ve istatistiksel işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan Python kütüphanesidir. Numerical Python (Sayısal Python) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden adını almaktadır. Numpy kütüphanesinin kullanım şekillerinden aşağıda bahsedilmektedir.

#Dizi oluşturmak için
d1 = np.array([3,5,7])
d2 = np.array([(5.5,8,13), (3,5,11), (2,4,3.4)], dtype=float)

Diziler arasındaki farkı bulabilmek için;

d3 = np.subtract(d2,d1)
print(" Aradaki Fark ", d3)
#10'dan büyük elemanları filtrelemek için
filtre = d1 > 10
print("10'dan büyük elemanlar -->", d1[filtre])
#En küçük elemanın bulunması
print("Min değeri bul:", np.min(d3))
#En Büyük elemanın bulunması
print("Max değeri bul:", np.max(d3))
#Ortalamanın bulunması
print("Ortalaması:", d3.mean())
#Elemanların toplamının bulunması
print("Toplam:", d3.sum())
#Karekök
print("Karekök:", np.sqrt(d3))

Numpy kütüphanesi kullanılarak 0’lar(Sıfır) ve 1’ler(Bir) matrisi veya diziside oluşturulabilmektedir.

np.zeros(3,4) #3 satır 4 sütundan oluşan 0 lar matrisi
np.ones(2,3) #2 satır 3 sütunan oluşan 1'ler matrisi

1 thought on “Numpy Kütüphanesinin Kullanımı

  1. Pingback: Pandas ile Csv Dosya üzerinde İşlemler

Comments are closed.