109. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (For döngüsü)

Kullanıcıdan bir ifade ve aranacak harf girmesini isteyiniz. Girilen ifadede kaç tane “a” harfi
olduğunu bularak ekrana yazdırınız.

aranacak=input("İçinde a harfini arayacağımız kelimeyi girin")
toplam=0
for aranan in aranacak:
 if aranan=="a":
    toplam=toplam+1
print("Bu metinde toplam ",toplam," adet a vardır")