C# Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 1 ile 100 arasındaki sayının tahmin edilmesi. Kullanıcının sadece 5 hakkı vardır.

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Rastgele bir sayı üretmek için Random sınıfını kullanıyoruz
    Random random = new Random();
    int dogruSayi = random.Next(1, 101); // 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı

    int tahmin = 0;
    int hak = 5; // Kullanıcının 5 hakkı var

    Console.WriteLine("1 ile 100 arasında bir sayı tahmin edin:");

    // While döngüsü ile kullanıcıdan tahmin alacağız
    while (hak > 0)
    {
      Console.Write("Tahmininizi girin: ");
      // Kullanıcının girdiği değeri int tipine dönüştürüp tahmin değişkenine atıyoruz
      tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (tahmin == dogruSayi)
      {
        Console.WriteLine("Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz.");
        break; // Doğru tahmin edilirse döngüden çık
      }
      else if (tahmin > dogruSayi)
      {
        Console.WriteLine("Daha küçük bir sayı tahmin edin.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Daha büyük bir sayı tahmin edin.");
      }

      hak--; // Her tahminde hak sayısını bir azaltıyoruz

      if (hak > 0)
      {
        Console.WriteLine("Kalan hak: " + hak);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Üzgünüz, tüm haklarınızı kullandınız. Doğru sayı: " + dogruSayi);
      }
    }

    Console.WriteLine("Oyun bitti.");
  }
}

Program aşağıdaki işlem sırasına göre çalışmaktadır.

 1. Program başladığında, Random sınıfını kullanarak 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretir.
 2. Kullanıcıya 1 ile 100 arasında bir sayı tahmin etmesini söyler.
 3. Kullanıcı tahmin yaptığında, program bu tahmini rastgele sayı ile karşılaştırır:
  • Eğer tahmin doğruysa, kullanıcıya doğru tahmin ettiğini bildirir ve döngüyü sonlandırır.
  • Eğer tahmin yanlışsa, kullanıcıya daha küçük veya daha büyük bir sayı tahmin etmesi gerektiğini söyler.
 4. Kullanıcının 5 hakkı vardır ve her tahminde hak sayısı bir azalır.
 5. Kullanıcı tüm haklarını kullanırsa ve hala doğru sayıyı tahmin edemediyse, program doğru sayıyı gösterir ve oyunu bitirir.

Bu kodu çalıştırarak kullanıcıdan sayı tahminleri alabilirsiniz. Her tahminde kullanıcıya kalan hak sayısını gösterir ve doğru tahmini yaptığında veya hakları bittiğinde uygun mesajı verir.