C# Programlama Dili

C# Sayı Tahmin Oyunu

Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 1 ile 100 arasındaki sayının tahmin edilmesi. Kullanıcının sadece 5 hakkı vardır.