Döngüler (For-while-do while)–JAVA

Java’da döngüler, belirli bir işlemi tekrar tekrar yapmak için kullanılır. Bu, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemi yineler.

Döngülerin Temel Mantığı

Java’da döngüler, belirli bir işlemi tekrar tekrar yapmak için kullanılır. Bu, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemi yineler. Java’da en yaygın kullanılan döngü yapıları şunlardır:

 1. for döngüsü: Belirli bir başlangıç değerinden başlayarak belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan işlemleri gerçekleştirir.
 2. while döngüsü: Belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlar.
 3. do-while döngüsü: İşlemleri en az bir kez gerçekleştirir ve sonra koşul kontrol edilir.

Şimdi her bir döngüyü ayrıntılı olarak inceleyelim ve örneklerle destekleyelim.

1. for Döngüsü

for (başlangıç_değeri; koşul; artış_değeri) {
  // İşlenecek kodlar
}

Örnek: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıralım:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
  System.out.println(i);
}

2. while Döngüsü

while (koşul) {
  // İşlenecek kodlar
}

Örnek: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıralım:

int i = 1;
while (i <= 10) {
  System.out.println(i);
  i++;
}

3. do-while Döngüsü

do {
  // İşlenecek kodlar
} while (koşul);

Örnek: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıralım:

int i = 1;
do {
  System.out.println(i);
  i++;
} while (i <= 10);