114. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (Break ve Continue Deyimleri)

a) Kullanıcıdan 1 ile 5 arasında bir sayı girmesi isteyiniz. Kullanıcı 3 sayısını girdiğinde break komutu ile
döngüden çıkılarak “3 sayısı girildi ve döngü sona erdi” çıktısı veren kodu yazınız.

while True:
  sayi=int(input("1 ile 5 arasında bir sayı giriniz."))
  if (sayi==3):
    print("3 sayısı girildi ve döngü sona erdi.")
    break

b) Kullanıcıdan 8 karakterlik bir şifre girmesini isteyiniz. Kullanıcı 8’den az ya da daha fazla karakter içeren bir
şifre girdiğinde “Şifreniz 8 karakter olmalıdır.” şeklinde uyarı verdiriniz. Kullanıcı şartlara uygun bir şifre
girdiğinde de “Şifreniz kaydedildi.” uyarısı verdiriniz.

while True:
  sifre=input("8 karakterden louşan bir şifre giriniz.")
  if (len(sifre)==8):
    print("Şifreniz kaydedildi.")
    break
  else:
    print("Şifreniz 8 karakter olmalıdır.")