SQL ÇALIŞMA SORULARI-1

SORGU1: urun tablosunu sql sorgusu ile oluşturunuz.

create table urun (
urunNo int,
urunAd nvarchar(50),
urunAdet int,
urunMensei nvarchar(20),
);

SORGU2: Tabloya aşağıdaki verileri ekleyen SQL sorgusunu yazınız.

insert into urun VALUES(1,'çikolata',55,'Türkiye');

SORGU3: çikolatadan kaç adet olduğunu listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select urunAdet from urun where urunAd='çikolata';

SORGU4:menşei kanada olan ürün bütün bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunMensei='Kanada';

SORGU5:filtre kahvenin hangi ülkede üretildiğini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select urunMensei from urun where urunAd='filtre kahve';

SORGU6: çinde hangi üründen kaç adet üretildiğini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select urunAd ,urunAdet from urun where urunMensei='çin';

SORGU7: aynı ürünlerden sadece birini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select distinct urunAd from urun;

SORGU8: 20’den fazla ürün olan ülkelerin adını ve ürün adını listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select urunMensei , urunAd from urun where urunAdet>20;

SORGU9: çinde üretilmeyen bütün ürünleri listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select urunAd,urunAdet from urun where urunMensei<>'cin';
select urunAd,urunAdet from urun where urunMensei!='cin';

SORGU10: urun adeti 10 ile 50 arasında olan ürünlerin tüm bilgilerini listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAdet between 10 and 50;

SORGU11:urun adı “f” ile başlayan ürünlerin tüm bilgilerini listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd like 'f%';

SORGU12:urun adı “e” ile biten ürünlerin tüm bilgilerini listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd like ‘%e’;

SORGU13:urun adında “re” geçen ürünlerin tüm bilgilerini listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd like '%re%';

SORGU14:urun adeti 3 , 22 yada 58 olan ürünlerin  tüm bilgilerini listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAdet in (3,22,58);

SORGU15:urun adı çikolata yada sakız  olan ürünlerin  tüm bilgilerini listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd in (‘çikolata’,’sakız’);