Javascript Eğitim Serisi- Döngüler

Döngüler JavaScript ve genellikle diğer programlama dillerinde tekrarlı işlemler yapmak için kullanılan yapıları temsil eder. JavaScript’te en yaygın kullanılan döngü yapıları şunlardır: for, while ve do-while. for Döngüsü: for döngüsü, …

Hangi Programlama Dilini Seçmeliyim?

Hangi programlama dilini seçeceğiniz, kullanmak istediğiniz platform, projenizin özellikleri, mevcut tecrübeniz ve kişisel tercihlerinize bağlı olacaktır. Farklı programlama dilleri farklı amaçlar için tasarlanmıştır ve her biri farklı avantajlar sunar.

Java Programlama Dili

Test Driven Development

Test-Driven Development (TDD) is a software development process that involves writing tests for your code before you write the code itself. The goal of TDD is to ensure that your …

Java Programlama Dili

Java Array Basic

Arrays are a data structure that allows us to store a fixed-size sequential collection of elements of the same type. To declare an array in Java, we use the following …

Java Programlama Dili

Java If Statement

The if statement is a conditional statement that allows you to execute a block of code only if a certain condition is met. Here’s the basic syntax for an if …

Java Programlama Dili

Java Primitive Types

In Java, a primitive type is a basic type of data that is not an object and does not have any methods. There are eight primitive types in Java: It’s …

Java Programlama Dili

Java-Continue-Break Statement

The continue and break statements are both used to alter the flow of a loop in Java. They allow you to skip certain iterations of a loop or exit the …

Java Programlama Dili

Java’da Palindrome Örneği

Palindrome, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir. Bu örneğimizde Java Programlama Dilinde Palindrome örneği yapılmıştır.