Javascript Eğitim Serisi- Döngüler

Döngüler JavaScript ve genellikle diğer programlama dillerinde tekrarlı işlemler yapmak için kullanılan yapıları temsil eder. JavaScript’te en yaygın kullanılan döngü yapıları şunlardır: for, while ve do-while.

for Döngüsü: for döngüsü, belirli bir koşul sağlanana kadar belirli bir kod bloğunu tekrarlamak için kullanılır.

for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i); // 0'dan 4'e kadar sayıları yazdırır
}

while Döngüsü: while döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece bir kod bloğunu tekrarlar.

let count = 0;
while (count < 5) {
    console.log(count); // 0'dan 4'e kadar sayıları yazdırır
    count++;
}

do-while Döngüsü: do-while döngüsü, blok içeriğini en az bir kez çalıştırır ve ardından koşul sağlandığı sürece devam eder.

let num = 0;
do {
    console.log(num); // 0'dan 4'e kadar sayıları yazdırır
    num++;
} while (num < 5);

Döngüler, belirli bir işlemi tekrar etmek ve programınızı daha verimli hale getirmek için kullanılır. Bu yapılarla birlikte break ve continue ifadeleri, döngülerin kontrolünü sağlamak için kullanılabilir. break, döngüyü tamamen durdururken, continue döngüyü devam ettirir ve sonraki iterasyona geçer.

Ayrıca, döngülerin iç içe kullanılması da mümkündür. Örneğin, bir döngü içinde başka bir döngü kullanarak çok katmanlı yapılar oluşturabilirsiniz.