Python Fonksiyon Kullanımı-II

Python Fonksiyon Kullanımı yazısında fonksiyonlar konusuna giriş yapmıştık. Bu bölümde fonksiyon kullanımının farklı yönlerinden bahsedilecektir.

Fonksiyon hakkında bilgi vermek için fonksiyon tanımlandıktan sonra üç tırnak içerisine açıklama ekliyorduk.

def merhaba(isim):
   """ Bu fonksiyon selamlama mesajı üretmektedir. """
   print("Merhaba, " + isim + ". Günaydın..")

Örnekte görüldüğü gibi merhaba isimli fonksiyonun dokümantasyon kısmı oluşturulmuştur. Herhangi bir fonksiyonun dokümantasyonu görmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

print(merhaba.__doc__)
  Bu fonksiyon selamlama mesajı üretmektedir.

Fonksiyon geriye bir değer döndürecekse return komutu kullanılmaktadır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

def mutlak_Deger(sayi):
  """Bu fonksiyon kendisine gelen
  sayının mutlak değerini alır..."""
  if sayi >= 0:
    return sayi
  else:
    return -sayi
print(mutlak_Deger(2))
print(mutlak_Deger(-4))

mutlak_Deger fonksiyonu parametre olarak sayi değişkenini almaktadır. Daha sonra kendisine gelen sayı değişkeninin mutlak değerini alarak programda çağrıldığı yere geri göndermektedir.