Python-Bubble Sort Algoritması ile Sıralama

Python-Bubble Sort Algoritması ile Sıralama için tıklayınız.

Kendisine parametre olarak gelen listeyi sıralı hale getiren fonksiyonun Bubble Sort algoritması kullanılarak çözümü.

def BubbleSort(arr):
  d=len(arr)-1
  for x in range(d):
    for y in range(d-x):
      if arr[y]>arr[y+1]:
        arr[y],arr[y+1]=arr[y+1],arr[y]
  return arr
arr=[34,56,2,3,45,23]
print(BubbleSort(arr))