Python’da İç içe For Döngüsü Kullanımı

For döngüsünün iç içe kullanımı özellikle matris işlemlerinde işe yaramaktadır. Bu kullanıma örnek olarak kenar uzunlukları ve kenar şekil bilgisi verilen üçgenin çizim işlemi iç içe For döngüleri yardımıyla çizdirilmiştir. Kod bloğu ve çıktısı aşağıda gösterilmektedir.

sekil = input('Üçgenin Kenar Şeklini giriniz...')
yukseklik = int(input('Üçgenin yüksekliğini giriniz...'))
for i in range(yukseklik):
  for j in range(yukseklik-i):
    print(' ', end='')
  for j in range(2*i+1):
    if (i==yukseklik-1):
      print("-", end="")
    elif j==0 or j==2*i:
      print(sekil,end='')
    else:
      print(' ', end='')
  print()