Javascript Eğitim Serisi : Veri Türleri

JavaScript, çeşitli veri türlerini destekler. Bu türlerin bazıları sayılar, metinler, mantıksal değerler, diziler ve nesnelerdir. İşte bu veri türlerinin kullanımına dair basit örnekler: Yukarıdaki örnekte, “age” ve “pi” sayıları, “name” …