102. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları

a) Kullanıcı tarafından girilen hava sıcaklığı 5 °C ve altındaysa “Soğuk”; 6-14 °C arasındaysa “Ilık”; 15 °C ve
daha fazlaysa “Sıcak” çıktılarını veren kodu yazınız.

sicaklik=int(input("hava sıcaklığını giriniz. "))
if(sicaklik<=5):
  print("Soğuk")
elif(sicaklik>=6 and sicaklik<=14):
  print("Genç")
elif(sicaklik>=15):
  print("Sıcak")

b) Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:
1 saate kadar: 5 TL
1-5 saat arası: Saat başı 4 TL
5 saatten fazla: Saat başı 3 TL
Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana
yazdırınız.

otopark_saat=int(input("Otoparkta kalınan saati giriniz: "))
if otopark_saat==1:
  ucret=otopark_saat*5
  print("Otopark ücreti: ",ucret)
elif (otopark_saat>1 and otopark_saat<=5):
  ucret=otopark_saat*4
  print("Otopark ücreti: ",ucret)
elif otopark_saat>5:
  ucret=otopark_saat*3
  print("Otopark ücreti: ",ucret)
else:
  print("Yanlış veri girdiniz.")

c) Üçgenler kenar uzunluklarına göre üçe ayrılmaktadır: Eşkenar, İkizkenar ve Çeşitkenar. Kullanıcının girdiği
3 kenar uzunluğuna göre üçgenin türünü ekrana yazdırınız.

birinci_kenar=int(input("Birinci kenar değerini giriniz. "))
ikinci_kenar=int(input("İkinci kenar değerini giriniz. "))
ucuncu_kenar=int(input("Ucuncu kenar değerini giriniz. "))
if birinci_kenar==ikinci_kenar==ucuncu_kenar:
  print("Eşkenar üçgendir.")
elif birinci_kenar==ikinci_kenar or birinci_kenar==ucuncu_kenar or ikinci_kenar==ucuncu_kenar:
  print("İkizkenar üçgendir.")
else:
  print("Çeşit kenar üçgendir.")

d) Kullanıcının girdiği boy ve ağırlık değerlerine göre vücut kitle indeksini (VKİ=ağırlık/(boy*boy), boy metre cinsinden verilmeli) hesaplayınız.

VKİ 18 ile < 25 aralığındaysa normal,

VKİ 25 ile <30 aralığındaysa kilolu,

VKİ 30 ve daha yüksekse obez,

VKİ 35 ve daha fazlaysa ciddi obez olarak kabul edilir.

VKİ’ni hesaplayarak kişinin durumunu yazdırınız.

agirlik=int(input("Ağırlığınızı giriniz "))
boy=float(input("Boyunuzu giriniz "))
vki=agirlik/(boy*boy)
if vki<18:
  print("Zayıf")
elif vki>=18 and vki<25:
  print("Normal")
elif vki>=25 and vki<30:
  print("Kilolu")
elif vki>=30:
  print("Obez")
elif vki>=35:
  print("Ciddi Obez")
else:
  print("girilen değerler yanlıştır.")

e) Kullanıcıdan adını, maaşını ve çalışma yılını girmesini isteyiniz. 0-5 yıl arası çalışanlara %10; 6-10 yıl arası çalışanlara %15; 11 ve daha fazla yıl çalışanlara %25 zam yapılmaktadır. Buna göre “Sayın …………….., zamlı maaşınız …….. TL” çıktısı veren kodu yazınız.

ad=(input("Adınızı yazınız"))
maas=int(input("Maaşınızı giriniz "))
cal_yil=int(input("Çalışma yılınızı giriniz "))
if cal_yil<=5:
  zamli_maas=maas+(maas*10/100)
  print("Sayın ", ad , "zamlı maaşınız",zamli_maas," TL dir")
elif cal_yil>=6 and cal_yil<=10:
  zamli_maas=maas+(maas*15/100)
  print("Sayın ", ad , "zamlı maaşınız",zamli_maas," TL dir")
elif cal_yil>=11:
  zamli_maas=maas+(maas*25/100)
  print("Sayın ", ad , "zamlı maaşınız",zamli_maas," TL dir")
else:
  print("yıl verisi yanlış girilmiştir")

f) Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulan kodu yazınız.

birinci_sayi=int(input("Birinci sayı giriniz"))
ikinci_sayi=int(input("İkinci sayıyı giriniz "))
ucuncu_sayi=int(input("Üçüncü sayıyı giriniz "))
if (birinci_sayi>ikinci_sayi and birinci_sayi>ucuncu_sayi):
  print("Girmiş olduğunuz sayılardan en büyüğü ",birinci_sayi)
elif (ikinci_sayi>birinci_sayi and ikinci_sayi>ucuncu_sayi):
  print("Girmiş olduğunuz sayılardan en büyüğü ",ikinci_sayi)
elif (ucuncu_sayi>birinci_sayi and ucuncu_sayi>ikinci_sayi):
  print("Girmiş olduğunuz sayılardan en büyüğü ",ucuncu_sayi)
else:
  print("Sayılar eşittir.")