104. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları

Kullanıcıya sinema ya da tiyatro tercihi sorulsun. Sinema izlemek için 15 TL, tiyatro için 10 TL
ödenmesi gerekmedir. Öğrencilere %50 indirim yapıldığı düşünülerek öğrenci ise indirim yapılan; öğrenci değilse
indirimsiz tutarı hesaplayarak ekrana yazdıran kodu yazınız.

tercih=(input("tiyatroya mı sinemaya mı gideceksiniz? (T/S)"))
if tercih=="T":
  ogrenci=input("öğrenci misiniz?(E/H):")
  if ogrenci=="E" :
    print("Tiyatro ücretiniz 5 TL dir")
  else:
    print("Tiyatro ücretiniz 10 TL'dir")
elif tercih=="S":
  ogrenci=input("öğrenci misiniz?(E/H):")
  if ogrenci=="E" :
    print("Sinema ücretiniz 7,5 TL dir")
  else:
    print("Sinema ücretiniz 15 TL'dir")
else:
  print("Yanlış veri girdiniz. T veya S yazmalısınız.")