106. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (For döngüsü)

a) 0-20 arası çift sayıları for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

for sayilar in range(0,20):
  if sayilar%2==0:
    print(sayilar)

b) 1-30 arası tek sayıları for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

for sayilar in range(0,30):
  if sayilar%2==1:
    print(sayilar)

c) 3’ten başlayarak 41’e kadar olan sayıları 5’er arttırarak for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

for sayilar in range(3,41,5):
  print(sayilar)

d) 50’den 20’ye kadar olan sayıları 3’er azaltarak for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

for sayilar in range(50,20,-3):
  print(sayilar)