107. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (For döngüsü)

a) Girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını bularak ekrana yazdırınız.

sayi1=int(input("Birici sayıyı giriniz."))
sayi2=int(input("İkinci sayıyı giriniz."))
toplam=0
for sayilar in range(sayi1,sayi2+1):
    toplam=sayilar+toplam
print("Girmiş olduğunuz sayıar arasındaki sayıların toplamı",toplam)

b) Girilen iki sayının arasındaki sayıların ortalamasını bularak ekrana yazdırınız.

sayi1=int(input("Birici sayıyı giriniz."))
sayi2=int(input("İkinci sayıyı giriniz."))
toplam=0
sayi=0
for sayilar in range(sayi1,sayi2+1):
    sayi+=1
    toplam=sayilar+toplam
ortalama=toplam/sayi
print("Girmiş olduğunuz sayılar arasındaki sayıların ortalaması",ortalama)

c) Girilen sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdırınız.

sayi1=int(input("Sayıyı giriniz."))
fak=1
for sayilar in range(1,sayi1+1):
    fak=fak*sayilar
print("Girmiş olduğunuz sayının faktoriyeli",fak)

d) Elemanları sırasıyla 4, 12, 18, 33 olan sayılar ile sayilar isminde bir liste oluşturunuz. Listenin elemanlarını
for döngüsü kullanarak toplayınız ve ekrana yazdırınız.

sayilar=[4,12,18,33]
toplam=0
for sayi in sayilar:
    toplam=toplam+sayi
print("sayılar listesinin toplamı",toplam)