108. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (For döngüsü)

b) Çıktısı aşağıdaki gibi olan kodu yazınız.

for harfler in "PYTHON":
  print(harfler*10)

sayilar=[10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]

a) Yukarıdaki listede bulunan çift sayıları ekrana yazdırınız

sayilar=[10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
for sayi in sayilar:
  if sayi%2==0:
    print(sayi)

b) Yukarıdaki liste ile sayilar2=[21,22,23,24,25] listesini birleştirerek 4’e tam bölünen sayıları ekrana yazdırınız.

sayilar=[10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
sayilar2=[21,22,23,24,25]
sayilar2.extend(sayilar)
for sayi in sayilar2:
  if sayi%4==0:
    print(sayi)