111. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (While döngüsü)

a) 1-30 (30 dâhil) arasındaki tek sayıları while döngüsü ile ekrana yazdırınız.

i=1
while (i<=30):
  if i%2==1:
    print(i)
  i=i+1

b) 60-30 (30 dâhil değil) arasındaki çift sayıları azalan sırada while döngüsü ile ekrana yazdırınız.

i=60
while (i>30):
  if i%2==0:
    print(i)
  i=i-1

c) 0-100 (100 dâhil) arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri while döngüsü ile ekrana yazdırınız.

i=0
while (i<=100):
  if i%5==0:
    print(i)
  i=i+1

d) Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olan kodu while döngüsü ile yazınız.
1 . sınıf
2 . sınıf
3 . sınıf
4 . sınıf
5 . sınıf
6 . sınıf
7 . sınıf
8 . sınıf
9 . sınıf
10 . sınıf
11 . sınıf
12 . sınıf

i=1
while (i<=12):
  print(i,".sınıf")
  i=i+1