113. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (While döngüsü)

Çıktısı aşağıdaki gibi devam eden çarpım tablosunu iç içe döngü kurarak kodlayınız.

1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10

for sayi1 in range(1,10):
    for sayi2 in range(1,10):
        print(sayi1,"x",sayi2,"=",sayi1*sayi2)
    print("---------------------")