116-118 Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları (Break , Continue , Random ve Append Deyimleri)

Elemanları alfabedeki ilk 8 harf olan bir liste oluşturarak “e” harfine gelindiğinde döngüden
çıkan kodu yazınız.

alfabe=['a','b','c','d','e','f','g','h']
for aranan in alfabe:
  print(aranan)
  if(aranan=='e'):
    print("e harfi bulundu döngüden çıkılıyor.")
    break

1 ile 100 arasında rastgele 6 sayı seçerek ekrana yazdırınız.

import random
i=0
while i<6:
  n = random.randint(1,100)
  print(n)
  i+=1

Random metodu ile 0-20 arası bir sayı seçerek kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesini isteyiniz. Kullanıcının
tahminine göre arttır ve azalt şeklinde uyarılar verdirerek doğru sonuca ulaşılmasını sağlayınız.

import random
sayi = random.randint(0,20)
i=0
while True:
  tahmin=int(input("Sayıyı tahmin edin."))
  if(sayi==tahmin):
    print("Doğru tahmin ettiniz.")
    break
  elif(sayi<tahmin):
    print("Daha küçük bir sayı yazın.")
  else:
    print("Daha büyük bir sayı yazın.")

1-30 arasındaki sayıları bir liste hâline getirerek continue ile sadece tek olanları ekrana yazdırınız.

sayilar=[]
for i in range (0,31):
  sayilar.append(i)
for aranan in sayilar:
  if(aranan%2==0):
    continue
  print(aranan)