87. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Çözümleri

2. Adı sayilar, elemanları sırasıyla 35, 26, 81, 64 olan bir liste oluşturarak aşağıdaki işlemleri yapınız.

a)Listeyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız

sayilar=[35,26,81,64]
sayilar.sort()
print(sayilar)

b) Listeyi tersten yazdırınız.

sayilar=[35,26,81,64]
sayilar.reverse()
print(sayilar)

c) Listede kaç tane 26 elemanı olduğunu bulunuz.

sayilar=[35,26,81,64]
print(sayilar.count(26))

d) Listedeki 81 sayısını siliniz.

sayilar=[35,26,81,64]
del sayilar[2]
print(sayilar)
sayilar=[35,26,81,64]
sayilar.pop(2)
print(sayilar)

e) Listenin tüm elemanlarını siliniz

sayilar=[35,26,81,64]
sayilar.clear()
print(sayilar)

f) 64 elemanının indeksini bulunuz.

sayilar=[35,26,81,64]
print(sayilar.index(64))

g) Listeyi ondalikli_sayilar isimli, elemanları 1.4, 6.8 olan liste ile birleştiriniz.

sayilar=[35,26,81,64]
ondalikli_sayilar=[1.4,6.8]
sayilar.extend(ondalikli_sayilar)
print(sayilar)