99. Sayfa Sıra Sizde Sorularının Cevapları

a) Kullanıcıdan iki sınav ve bir performans notu girmesini isteyiniz. Girilen 3 notun ortalaması 50 ve daha
büyükse “Başarılı”; değilse “Başarısız” çıktıları veren kodu yazınız.

not1=int(input("Birinci sınav notunu giriniz."))
not2=int(input("İkinci sınav notunu giriniz."))
per=int(input("Performans notunu giriniz."))
ort=(not1+not2+per)/3
if ort>=50:
  print("Başarılı")
else:
  print("Başarısız")

b) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Kullanıcının girdiği üç açı değerine göre “Bu bir üçgendir.” ya
da “Bu bir üçgen değildir.” çıktıları veren kodu yazınız.

aci1=int(input("Birinci açı değerini giriniz"))
aci2=int(input("İkinci açı değerini giriniz"))
aci3=int(input("Üçüncü açı değerini giriniz"))
toplam_aci=aci1+aci2+aci3
if toplam_aci==180:
  print("Bu bir üçgendir")
else:
  print("Bu bir üçgen değildir.")

c) Bir hava yolu firması en fazla 20 kilogram bagaj hakkı vermektedir. 20 kilogramdan sonraki her kilogram
için 10 TL ek ücret almaktadır. Buna göre bagajı 20 kg ya da daha az olan yolculara “Herhangi bir ücret
ödemeniz gerekmiyor.”; 20 kg’den fazla olanlar için de ne kadar ek ücret ödeneceğini hesaplayarak “Fazla
bagaj için ….. TL ödemelisiniz.” çıktılarını veren kodu yazınız.

bagaj=int(input("Bagajınızın kilosunu giriniz."))
if bagaj<=20:
  print("Herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.")
else:
  fazla_bagaj=bagaj-20
  fazla_ucret=fazla_bagaj*10
  print("Fazla bagaj için",fazla_ucret,"TL ödemelisiniz.")

d) Kullanıcının girdiği iki ürünün toplam fiyatı 200 TL ve altıysa “Ödenecek miktar=…. TL”; 200 TL’yi geçerse
%25 indirim yaparak “Ödenecek miktar, indirimden sonra ….. TL’dir.” çıktılarını veren kodu yazınız.

birinci_urun=int(input("Aldığınız ilk ürünün fiyatını giriniz."))
ikinci_urun=int(input("Aldığınız ikinci ürünün fiyatını giriniz."))
toplam=birinci_urun+ikinci_urun
if toplam<=200:
  print("Ödenecek miktar=",toplam,"TL'dir")
else:
  indirim_toplam=toplam-(toplam*25/100)
  print("Ödenecek miktar, indirimden sonra",indirim_toplam,"TL'dir")

haftaici isimli bir liste oluşturarak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma elemanları
eklensin. If yapısı kullanılarak Cumartesi elemanı listede varsa “Listede bulundu.”; yoksa “Listede bulunamadı.”
çıktıları veren kodu yazınız.

haftaici=["pazartesi","salı","çarşamba","perşembe","cuma"]
if "cumartesi" in haftaici:
  print("Listede bulundu.")
else:
  print("Listede bulunamadı")