Artık Yıl Hesaplama (Python)

Klavyeden girilen yıl değerinin artık yıl olup olmadığını hesaplayan Python kodları..
Not: Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıldır.

def ArtikYil(Yil):
  if((Yil%400==0) or (Yil%100!=0)and (Yil%4==0)):
    print("Girilen Yıl Artık Yıldır...")
  else:
    print("Girilen Yıl Artık Yıl Değildir...")

Yil=int(input("Yıl bilgisini giriniz."))
ArtikYil(Yil)