Dependecy Injection nedir

Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu), bir sınıfın bir başka sınıfa olan bağımlılığının enjekte edildiği bir tasarım desenidir. Bu tasarım deseni, nesneler arasındaki bağımlılıkları azaltmak ve sınıflar arasındaki sıkı bağları önlemek için kullanılır.

Dependency Injection, bağımlılıkların sınıf içinde doğrudan tanımlanmasından ziyade, sınıfın dışında belirlenmesine ve enjekte edilmesine dayanır. Bu, sınıfın kodunu daha esnek ve yeniden kullanılabilir hale getirir, çünkü sınıfın ihtiyaç duyduğu bağımlılıkların doğrudan sınıf içinde tanımlanması yerine, dışarıdan sağlanması sağlanır.

Dependency Injection, birkaç şekilde uygulanabilir:

  • Constructor Injection: Bağımlılıklar, sınıfın kurucu yöntemine parametre olarak geçirilir.
  • Setter Injection: Bağımlılıklar, sınıfın setter yöntemleri aracılığıyla enjekte edilir.
  • Interface Injection: Bağımlılıklar, arayüz yöntemleri yoluyla enjekte edilir.

Dependency Injection, özellikle büyük, karmaşık uygulamalar ve test edilebilir kod yazma konusunda faydalıdır. Ayrıca, sınıflar arasındaki sıkı bağları azaltarak, daha esnek ve ölçeklenebilir bir kod tabanı oluşturmak için de kullanılabilir.