Dictionary ile Kullanıcı Doğrulama

Sözlükte var olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doğrulama işlemi..

import getpass
veriler={"admin":"123456","guest":"1234"}
kullaniciAd=input("Kullanıcı Adınızı Giriniz....")
sifre=getpass.getpass("Şifrenizi giriniz...")
for i in veriler.keys():
  if kullaniciAd==i:
    while sifre!=veriler.get(i):
      sifre=getpass.getpass("Şifrenizi Tekrar Giriniz...")
    break
print("Giriş işlemi Başarılı..")

Veriler isimli sözlükte key kısmında kullanıcı adları, value kısmında ise şifreler tutulmaktadır. Girilen kullanıcı adı sözlükte bulunan key alanında bulunuyorsa şifre girilmesi istenmektedir. Eğer girilen şifre ilgili key’in value alanında ise “Giriş İşlemi Başarılı” mesajı verilmektedir.