Döngüler Örnek Soru Çözümleri

Java’da kullanılan döngüler ile ilgili çözümlü örnekler…

1’den 100’e kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran bir programı yazın.

for (int i = 2; i <= 100; i += 2) {
  System.out.println(i);
}

Kullanıcıdan bir sayı alan ve o sayıya kadar olan tek sayıları ekrana yazdıran bir program yazın.

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir sayı girin: ");
int sayi = scanner.nextInt();

for (int i = 1; i <= sayi; i += 2) {
  System.out.println(i);
}

Kullanıcıdan bir sayı alan ve faktöriyelini hesaplayan bir program yazın.

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir sayı girin: ");
int sayi = scanner.nextInt();

int faktoriyel = 1;
for (int i = 1; i <= sayi; i++) {
  faktoriyel *= i;
}

System.out.println("Faktoriyel: " + faktoriyel);

0 ile 10 arasındaki sayıların toplamını hesaplayan bir program yazın.

int toplam = 0;
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
  toplam += i;
}
System.out.println("Toplam: " + toplam);

Kullanıcıdan bir sayı alan ve o sayının faktöriyelini hesaplayan bir program yazın (while döngüsü kullanarak).

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir sayı girin: ");
int sayi = scanner.nextInt();

int faktoriyel = 1;
int i = 1;
while (i <= sayi) {
  faktoriyel *= i;
  i++;
}

System.out.println("Faktoriyel: " + faktoriyel);

1 ile 100 arasındaki sayıların toplamını ve ortalamasını hesaplayan bir program yazın.

int toplam = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
  toplam += i;
}
double ortalama = (double) toplam / 100;
System.out.println("Toplam: " + toplam);
System.out.println("Ortalama: " + ortalama);

1’den 10’a kadar olan sayıların karelerini ekrana yazdıran bir program yazın.

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
  System.out.println(i + " nin karesi: " + (i * i));
}

Kullanıcıdan bir sayı alan ve o sayıya kadar olan sayıların faktöriyelini hesaplayan bir program yazın (do-while döngüsü kullanarak).

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir sayı girin: ");
int sayi = scanner.nextInt();

int faktoriyel = 1;
int i = 1;
do {
  faktoriyel *= i;
  i++;
} while (i <= sayi);

System.out.println("Faktoriyel: " + faktoriyel);

1 ile 100 arasında 3’e tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran bir program yazın.

for (int i = 1; i <= 100; i++) {
  if (i % 3 == 0) {
    System.out.println(i);
  }
}

1 ile 10 arasındaki sayıların toplamını kullanıcıya sorarak ekrana yazdıran bir program yazın (while döngüsü kullanarak, kullanıcı 0 girene kadar devam etmeli).

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int toplam = 0;
int sayi;

do {
  System.out.print("Bir sayı girin (Çıkış için 0): ");
  sayi = scanner.nextInt();
  toplam += sayi;
} while (sayi != 0);

System.out.println("Toplam: " + toplam);