İki Listenin Karşılaştırılması (Python)

Python programlama dilinde var olan iki listenin aynı olup olmadığının kontrolü…

import collections 
 
liste1 = [24,36,12,48] 
liste2 = [12,24,36,48] 
 
# listeler sıralanıyor...
liste1.sort() 
liste2.sort() 
 
if liste1 == liste2: 
  print("liste1 ve liste2 aynı...") 
else: 
  print("liste1 ve liste2 aynı değil...")