ArrayList Kullanımı (JAVA)

ArrayList, dinamik boyutlarda bir veri dizisini saklamaktadır. Bir koleksiyon sınıfıdır. ArrayList dinamik olmasından dolayı değişken boyutta olabilir. İçinde tutulması düşünülen elemanların sayısı önceden bilinmez.

ArrayList sınıfı, java.util paketi altında yer alır. ArrayList içerisinde herhangi bir türde veri depolanabilir. ArrayList, öğeleri ekleme, çıkarma, sıralama ve değiştirme gibi birçok işlemi kolayca yapmanıza olanak tanır. Bu işlemler, Java koleksiyonlarındaki diğer sınıflarla karşılaştırıldığında daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ArrayList elemanlarını ekleme ve erişim işlemleri aşağıdaki gibi yapılabilmektedir.

import java.util.ArrayList;

public class ArrayListExample {
  public static void main(String[] args) {
    // String türünde bir ArrayList oluşturuyoruz
    ArrayList<String> sehirler = new ArrayList<String>();

    // Elemanları ArrayList'e ekliyoruz
    sehirler.add("Ankara");
    sehirler.add("İstanbul");
    sehirler.add("İzmir");
    sehirler.add("Bursa");

    // Elemanları ekrana yazdırıyoruz
    System.out.println("Şehirler: " + sehirler);

    // İlk elemana erişim
    String ilkSehir = sehirler.get(0);
    System.out.println("İlk şehir: " + ilkSehir);

    // Eleman sayısı
    int elemanSayisi = sehirler.size();
    System.out.println("Eleman sayısı: " + elemanSayisi);

    // Bir elemanı değiştirme
    sehirler.set(0, "Eskişehir");
    System.out.println("Değiştirilen şehir: " + sehirler.get(0));

    // Bir elemanı silme
    sehirler.remove(1);
    System.out.println("Silinen şehir: İstanbul");

    // Yeni eleman sayısı ve listeyi tekrar yazdırma
    elemanSayisi = sehirler.size();
    System.out.println("Yeni eleman sayısı: " + elemanSayisi);
    System.out.println("Şehirler: " + sehirler);
  }
}