Java ArrayList nedir?

ArrayList sınıfı, Java.util paketinde yer alan, yeniden boyutlandırılabilir bir çeşit dizidir.

Java’da kullanılan diziler ile ArrayList arasındaki fark, bir dizinin boyutunun değiştirilememesidir (bir diziye eleman eklemek veya diziden öğe çıkarılmak istediğinde, yeni bir dizi oluşturmanız gerekir). ArrayList’e istediğiniz zaman öğeler eklenebilir ve kaldırılabilir. Bu bakımdan büyük avantaj sağlamaktadır.

import java.util.ArrayList; // ArrayList Sınıfını eklememiz gerek
ArrayList<String> dersler = new ArrayList<String>();
// Yeni bir ArrayList nesnesi oluşturma

ArrayList sınıfının kullanabiliceğimiz bir çok metot vardır. Örneğin, ArrayList’e öğe eklemek için add() metodu kullanılır.

import java.util.ArrayList;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> dersler = new ArrayList<String>();
  dersler.add("Matematik");
  dersler.add("Türkçe");
  dersler.add("Fen Bilgisi");
  dersler.add("Sosyal Bilgiler");
  System.out.println(dersler);
 }
}

Dizilerde olduğu gibi ArrayList’de bulunan öğelerinde indis değerleri 0’dan başlar. Öğelere ulaşmak için get() metodu kullanılır.

dersler.get(0);

Yukarıda belirtilen dersler.get(0) ile dersler isimli ArrayList’in ilk elemanı olan ‘Matematik’ bilgisine ulaşabiliriz.

ArrayList içerisinde bulunan bir öğeyi güncellemek istersek set() metodunu kullanabiliriz.

dersler.set(0, "Bilgisayar");

Örnekte verildiği gibi ilk indiste bulunan ‘Matematik’ bilgisini ‘Bilgisayar’ ile değiştirebiliriz. Veya istediğimiz öğeyi ArrayList içerisinden kaldırabiliriz. Bunun için remove() metodunu kullanabiliriz.

dersler.remove(0);

dersler ArrayList’inin ilk elemanını listeden silmek için yukarıdaki şekilde remove() metodunu kullanabiliriz.

Bütün listeyi temizlemek için clear() metodu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte ‘dersler’ ArrayList’inin içerisindeki bütün veriler temizlenmektedir.

dersler.clear();

Döngüler yardımıyla bütün ArrayList öğelerine erişim sağlayabiliriz. Aşağıdaki örnekte for döngüsü yardımıyla ‘dersler’ isimli ArrayList’in tüm elemanlarına ulaşıp ekrana yazdırma işlemi yapılmaktadır. Döngülerde kullanılırken ArrayList’in eleman sayısını bulmak için size() metodu kullanılmaktadır.

import java.util.ArrayList;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> dersler = new ArrayList<String>();
  dersler.add("Matematik");
  dersler.add("Türkçe");
  dersler.add("Fen Bilgisi");
  dersler.add("Sosyal Bilgiler");
  for (int i = 0; i < dersler.size(); i++) {
    System.out.println(dersler.get(i));
  }