Java Diziler (Arrays)

Birden fazla değeri birden çok değişkende saklamak yerine tek bir değişkende saklamak için diziler kullanılır.

Dizileri tanımlamak için köşeli parantezler kullanılır.

String[] arabalar;

Tanımlanan bir diziye değer ataması yapmak için küme parantezlerini kullanabiliriz.

String[] arabalar = {"Tofaş", "Mercedes", "Ford", "BMW"};

Integer bir dizi oluşturmak için yine aynı yöntemi kullanabiliriz.

int[] sayilar = {10, 20, 30, 40};

Dizinin elemanlarına erişmek için index numaraları kullanılır. Index numaraları sıfırdan başlar. Örneğin arabalar dizisinin ilk elemanına ulaşmak için 0. indexe erişmemiz gerekir.

String[] arabalar = {"Tofaş", "Mercedes", "Ford", "BMW"};
System.out.println(arabalar[0]);

Bir dizi içerisinde bulunan bir elemanın değerini değiştirmek için elemana index numarası ile ulaşıldıktan sonra güncelleme işlemi yapılabilir.

String[] arabalar = {"Tofaş", "Mercedes", "Ford", "BMW"};
arabalar[0] = "Renault";
System.out.println(arabalar[0]);

Dizilerin uzunluğu yani kaç elemandan oluştuğunu length fonksiyonu yardımıyla öğrenebiliriz.

System.out.println(arabalar.length);

Döngüler yardımıyla dizinin elemanlarına erişebiliriz. Tek tek her elemana erişmek için döngüler kullanılır. for döngüsü ile dizi elemanlarına erişmek için aşağıdaki gibi bir yapı kullanılabilir.

for (int i = 0; i < arabalar.length; i++) {
  System.out.println(arabalar[i]);
}

Ayrıca foreach döngüsü yardımıyla da dizi elemanlarına aşağıdaki şekilde ulaşabiliriz.

for (String i : arabalar)
{
  System.out.println(i);
}