Java En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma

Java programlama dilinde verilen dizi içerisinde en büyük ve en küçük sayının bulunması.

Java programlama dilinde verilen dizi içerisinde en büyük ve en küçük sayının bulunması.

Örnek olarak verilen bir dizi içerisinde en büyük ve en küçük sayının for döngüsü yardımıyla bulunması. Döngünün her iterasyonunda dizi içerisindeki sayıların karşılaştırılması ile minimum ve maximum değerleri sürekli güncellenmektedir. Program bittiğinde min ve max değerlerinde bulunan sayılar, dizi içerisinde ki minimum ve maximum sayıları temsil etmektedir.

package MaxMinFind;
public class MaxMin {
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		//example 4
		int [] dizi= {45, 35, 52, 25};
		int max=0;
		int min=dizi[0];
		for(int i=0;i<dizi.length;i++)
		{
			if(dizi[i]>max)
				max=dizi[i];
			if(dizi[i]<min)
				min=dizi[i];
		}
		System.out.println("En Büyük Sayı : "+max);
		System.out.println("En Küçük Sayı : "+min);
	}
}