Javascript Eğitim Serisi- Değişkenlerin Kapsamı

JavaScript’te değişkenlerin kapsamı, bir değişkenin erişilebilir olduğu kod blokları veya fonksiyonlar arasındaki alanı belirtir.

// Global kapsamda bir değişken
let globalVariable = 'Global';

function testFunction() {
  // Fonksiyon kapsamında bir değişken
  let localVariable = 'Local';
  console.log(globalVariable); // Global
  console.log(localVariable); // Local
}

testFunction();

console.log(globalVariable); // Global
console.log(localVariable); // Hata: localVariable tanımlanmamış

Yukarıdaki örnekte, “globalVariable” adında bir değişken global kapsamda tanımlanmıştır. “testFunction” adında bir fonksiyon tanımlanmış ve bu fonksiyonun içinde “localVariable” adında bir değişken tanımlanmıştır. Fonksiyonun içinde, hem “globalVariable” hem de “localVariable” değişkenlerine erişilebilir.

Ancak, fonksiyon dışında “localVariable” değişkenine erişilemez. Bu, değişkenlerin sadece tanımlandıkları kapsamda erişilebilir olduğunu gösterir. Bu nedenle, değişkenlerin kapsamını anlamak, çakışmaları önlemek ve beklenmeyen hataları önlemek için önemlidir.