Javascript Eğitim Serisi- Tür Dönüşümleri

JavaScript’te, tür dönüşümleri otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilebilir.

// Otomatik tür dönüşümü
let num = 5; // Number
let str = '2'; // String
let result = num + str; // Otomatik dönüşüm: 7 (string'e dönüşür)

console.log(result); // Çıktı: 52 (string birleştirme olarak)

// Manuel tür dönüşümü
let x = '5';
let y = 2;
let sum = Number(x) + y; // x'i sayıya dönüştürme

console.log(sum); // Çıktı: 7 (sayılar olarak toplama)

Yukarıdaki örnekte, “num” ve “str” değişkenleri farklı veri türlerine sahiptir. “num” bir sayı iken, “str” bir metindir. JavaScript otomatik olarak “str” değişkenini bir sayıya dönüştürerek toplama işlemini gerçekleştirir.

Ayrıca, manuel olarak da tür dönüşümü gerçekleştirilebilir. Bu örnekte, “Number” fonksiyonu kullanılarak “x” metni bir sayıya dönüştürülür ve ardından “y” ile toplanır.

Tür dönüşümlerini anlamak, farklı veri türleri arasında geçiş yaparken hataları önlemek ve beklenmeyen sonuçları anlamak için önemlidir. Bu bilgi, özellikle karşılaşılan veri türü sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için önemlidir.