JAVASCRİPT ÖRNEKLER

 1. Kullanıcının girdiği fiyat bilgisinden 200 lira çıkarıp ekranda indirimli fiyatı olarak yazdıran program kodları yazınız.
var fiyat = prompt("Lütfen fiyat bilgisini giriniz:");
     function indirim(fiyat) {
       var indirimliFiyat = fiyat - 200;
       return indirimliFiyat;
     }
     alert("indirimli fiyat: " + indirim(fiyat));

2. Kullanıcıdan fiyat ve adet bilgisini alıp toplam ücreti hesaplayan program kodlarını yazınız.

var fiyat = prompt("Lütfen fiyat giriniz:");
     var adet = prompt("Lütfen adet giriniz:");
     function toplam(fiyat,adet) {
       var toplamFiyat = fiyat *adet;
       return toplamFiyat;
     }
     alert("indirimli fiyat: " + toplam(fiyat,adet));

3. Kullanıcının girdiği metni yine kullanıcının girdiği adet kadar ekranda yazdırma.

var metin = prompt("Lütfen metin giriniz:");
    var adet = prompt("Lütfen adet giriniz:");
    function yaz(metin, adet) {
      for (var i = 1; i <= adet; i++) {
        document.write(i + "---" + metin + "<br>");
      }
    }
    yaz(metin, adet);

4. Girilen sayının negatif mi pozitif mi olduğunu bulan programı  fonksiyon kullanarak yapınız.

var sayi1 = prompt("Lütfen bir sayı giriniz:");
     function karsilastirma(sayi1) {
       if (sayi1 < 0) {
         alert("Girmiş olduğunuz sayı negatiftir.");
       } else {
         alert("Girmiş olduğunuz sayı pozitiftir.");
       }
     }
     karsilastirma(sayi1);