Kripto Fiyatlarının Python ile Çekilmesi

CoinMarketCap üzerinden kripto varlıkların fiyatlarını çekip analizlerimizde kullanabiliriz. Bunu yapabilmek için Python dilini kullanacağız. Beatifulsoup modülü yardımıyla Scraping yaparak web sitesi üzerinden verileri çekeceğiz. Öncelikle Python’un makinemizde kurulu olduğunu varsayarak ilgili modülün kurulum işlemlerini aşağıdaki kod parçası ile yapmamız gerekiyor.

pip install beautifulsoup4

Kod satırımızın ilk başında ilgili kütüphaneleri ekliyoruz.

from bs4 import BeautifulSoup
import requests
import time
import pandas as pd
import json

Deneme yapmak için CoinMarketCap sayfasına bağlanıp bir veri almayı deneyelim.

cont=requests.get('https://coinmarketcap.com')
data=BeautifulSoup(cont.content, 'html.parser')
print(data.title)

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmaktadır.

<title>Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations | CoinMarketCap</title>

Sayfa hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve sayfada kullanılan etiketleri belirlemek için aşağıdaki kod bloğunu çalıştırıyoruz.

print(data.prettify())

Kod parçası çalıştığında bütün sayfanın tag yapısı karışık bir biçimde listelenmektedir. Burada bizim aradığımız kısım aşağıdaki görselde gösterilmektedir.

Yukarıda ekranın belli bir bölümü gösterilmektedir. Tag yapısını buradan dilimleyerek bulmamız gerekmektedir.

İlgili sayfada bitcoin ile ilgili bilgiler https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ sayfasında bulunmaktadır. Bu sayfada bitcoin ile ilgili almak istediğimiz verileri aşağıdaki kod bloklarını kullanarak alabiliriz.

veri=data.find("div", {"class": "priceValue___11gHJ"})
value = []
for x in veri:
    value.append(str(x))
print(value)
['$34,667.87']

CoinMarketCap sitesinden güncel Bitcoin fiyatını bu şekilde alabilirsiniz. Farklı senaryolar için farklı bilgileride çekerek analizlerinizde kullanabilirsiniz.