Python Veri Tabanı İşlemleri

Python Veri Tabanına Veri Ekleme işlemi nasıl yapılır?

Python veri tabanında veri tabanımızı ve tablomuzu oluşturduktan sonra tabloya veri ekleme işlemini yapabiliriz.

Veri ekleme işlemleri için ‘insert’ komutunu kullanmamız gerekmektedir.Aşağıdaki örnekte adı ‘XXXX’ ve soyadı ‘YYYY’ olan 15 numaralı ve Bilgisayar Programcılığında bir kaydın ve bölüm tablosuna Bilgisayar Programcılığı bölümünün eklenmesi örneği gösterilmektedir.

# -*- coding: utf-8 -*-
import sqlite3

database_connect = sqlite3.connect(“class.db”)

imlec = database_connect.cursor()
imlec.execute(“””INSERT INTO ogrenciler VALUES(15,”XXXX”,”YYYY”,”Bilgisayar Programcılığı”) “””)
imlec.execute(“””INSERT INTO bolum VALUES(1,”Bilgisayar Programcılığı”)”””)
database_connect.commit()
database_connect.close()