Rastgele Tutulan Sayıyı Tahmin Etme

Python dilinde, bilgisayar tarafından rastgele sayı tutulmasını sağlayan kütüphane ‘randint’ kütüphanesidir. Aşağıda bulunan örnekte ilk önce gerekli olan bu kütüphane eklenmektedir.

Daha sonra bilgisayar tarafından 1 ile 50 arasında rastgele bir sayı tutulmaktadır. Kullanıcı bu sayıyı tahmin etmeye çalışmakta bu süreçte yönlendirilmektedir. Eğer kullanıcı rastgele tutulan sayıyı bilir ise kaçıncı tahminde bildiği gösterilmektedir. Oyundan çıkmak için sayı yerine 0 girilmesi yeterlidir.

from random import randint
rastgeleSayi=randint(1, 50)
say=0
while True:
  say+=1
  sayi=int(input("1 ile 50 arasında bir sayı giriniz (0 çıkış):"))
  if(sayi==0):
    print("Oyundan çıktınız")
    break
  elif sayi < rastgeleSayi:
    print("Daha Büyük Bir Sayı Giriniz.")
    continue
  elif sayi > rastgeleSayi:
    print("Daha Küçük Bir Sayı Giriniz.")
    continue
  else:
    print("Bilgisayar Tarafından Rastgele Tutulan Sayı {0}!".format(rastgeleSayi))
    print("Tahmin sayısı {0}".format(say))