SQL ÇALIŞMA SORULARI-3

soru1: Aşağıda verilen tablonun veri türlerini yazınız.

AlanadıuNouKategoriuAdiuModeluAlisFiyatuSatisFiyatuAdet
Veri türüintnvarchar(50)nvarchar(50)nvarchar(50)intintint

Soru2: gratisStok adındaki tabloyu oluşturan SQL sorgusunu yazınız.

create table gratisStok (
uNo int,
uKategori nvarchar(50),
uAdi nvarchar(50),
uModel nvarchar(50),
uAlisFiyat int,
uSatisFiyat int,
uAdet int
);

Soru3: Tablo 5 satır veri ekleyen SQL sorgusunu yazınız.

insert into gratisStok VALUES(1,'Şampuan','Pantene','Onarıcı-Koruyucu', 30 ,35,20);

Soru4: between , like , in , where , < ,> ,= ,<> ,deyimlerinin kullanıldığı 10 adet SQL sorgusu yazınız.

Soru4-1: adı n ile biten ürünlerin adını , kategorisini ve modelini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select uAdi,uKategori,uModel  from gratisStok where uAdi like ‘%n’;

Soru4-2: urun kategori alanında “kım” geçen ürünün tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select *  from gratisStok where uKategori like ‘%kım%’;

Soru4-3: Adet sayısı 5 ile 14 arasında olan ürünlerin kategori ve  adını  listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select uKategori,uAdi  from gratisStok where uAdet between 5 and 14;

Soru4-4: Satış fiyatı 50’den fazla olan ürünlerin tüm bilgilerini  listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from gratisStok where uSatisFiyat>50;

Soru4-5: kagegori adı” vucüt spreyi” ürünün adet sayısını , modelini ,satış fiyatını   listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select uAdet,uModel,uSatisFiyat from gratisStok where uKategori=’vucüt Spreyi’;

Soru4-6: Alış fiyatı 15’den küçük yada eşit olan ürünlerin ürün adını ve ürün kategorisini   listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select uAdi,uKategori from gratisStok where uAlisFiyat<=15;

Soru4-7: Model adı dove yada benri olan ürünlerin tüm bilgilerini  listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select *from gratisStok where uModel in (‘dove’,’benri’);

Soru4-8: saç bakım kategorisinde olmayan  bütün ürünlerin bilgilerini  listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select *from gratisStok where uKategori<>’Saç Bakım’;