SQL ÇALIŞMA SORULARI-4

Sorgu1:  urun tablosundan urun Adetleri 1 ile 50 arasında olan verilerin tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.
select * from urun where urunAdet>1 and urunAdet<50;
select * from urun where urunAdet between 1 and 50;

Sorgu2:  urun tablosundan urun adına göre A’dan Z’ye sıralı olarak tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun order by urunAd;

Sorgu3:  urun tablosundan urun adı çikolata olan ve brezilyada üretilen ürünün tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd='çikolata' and urunMensei='Brezilya';

Sorgu4:  urun tablosundan urun adı çikolata ya da sakız olan ürünlerin tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd='çikolata' or urunAd='sakız';

Sorgu5:  urun tablosundan urun adetine göre azalan sırada urunun  tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun order by urunAdet desc;

Sorgu6:  urun tablosundan urun adı çikolata olmayan urunlerin  tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where not urunAd='çikolata';

Sorgu7:  urun tablosundan urun menşei “j” ile başlayan ürünlerin  tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunMensei like ‘j%’;

Sorgu8:  urun tablosundan urun adı “a” ile biten ürünlerin  tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAd like '%a';

Sorgu9:  urun tablosundan urun adeti 22 23 ve 58 olan ürünlerin  tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

select * from urun where urunAdet in(22,23,58);