SQL ÇALIŞMA SORULARI-5

SQL COUNT , AVG , SUM , MİN , MAX FONKSİYONLARI

Bu fonksiyonlar Select ve From arasında kullanılır.  Where ‘den sonra kullanılması için iç içe Select yazılmalıdır.

SORGU-1: ürün  tablosunda kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(urunNo) from urun;
select count(urunNo) As 'Ürün Adeti' from urun;

SORGU-2: ürün  tablosunda türkiye menşeili kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(urunNo) As 'Türkiye ürün Adet' from urun where urunMensei='türkiye';

SORGU-3: ürün  tablosunda çikolata adlı üründen kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(urunNo) As 'Çikolata Adet' from urun where urunAd='çikolata';

SORGU-4: çalışan tablosunda kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As 'Çalışan Kişi Sayısı' from calisan;

SORGU-5: çalışan tablosunda pazarlama bölümünde kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As 'Pazarlama Kişi Sayısı' from calisan where CBolum='Pazarlama';

SORGU-6: çalışan tablosunda 25 yaşından büyük kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As ’25 Yaşından Büyük Çalışanlar’ from calisan where CYas>25;

SORGU-7: çalışan tablosunda maaşı 7000 ile 8000 arasında olan kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As '7000-8000' from calisan where CMaas Between 7000 and 8000;

SORGU-8: çalışan tablosunda izmir doğumlu kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As 'İzmir Doğumlu Çalışanlar' from calisan where CDYeri='İzmir';

SORGU-9: çalışan tablosunda adı “a” ile başlayan çalışanlardan kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As 'Adı a ile başlayanlar' from calisan where CAdi like 'a%';

SORGU-10: çalışan tablosunda soyadında “an” geçen  çalışanlardan kaç kayıt olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select count(CNo) As ‘soyadı an geçenler’ from calisan where CSadi like ‘%an%’;

SORGU-11: çalışan tablosunda tüm maaşların toplamını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select SUM(CMaas) As 'Maas Toplamı' from calisan;

SORGU-12: çalışan tablosunda tüm yaşların toplamını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select SUM(CYas) As 'Yasların Toplamı' from calisan;

SORGU-13: urun tablosunda tüm ürün adetlerinin toplamını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select SUM(urunAdet) As 'Adet Toplamı' from urun;

SORGU-14: urun tablosunda türkiye menşeili ürünlerin adetlerinin toplamını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select SUM(urunAdet) As 'Adet Toplamı' from urun where urunMensei='türkiye';

SORGU-15: urun tablosunda filtre kahve adlı üründen kaç tane olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select SUM(urunAdet) As 'Filtre Kahve Toplamı' from urun where urunAd='filtre kahve';

SORGU-16: calisan tablosunda pazarlama bölümünde çalışanların maaşlarının toplamını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select sum(CMaas) As 'Pazarlama Maaşları' from calisan where CBolum='Pazarlama';

SORGU-17: calisan tablosunda izmir doğumlu çalışanların maaşlarının toplamını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select sum(CMaas) As 'Pazarlama Maaşları' from calisan where CDYeri='izmir';

SORGU-18: calisan tablosundaki maaşların ortalamasını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select AVG(CMaas) As 'Maaşların Ortalaması' from calisan;

SORGU-19: calisan tablosundaki yaşların ortalamasını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select AVG(CYas) As 'Yaşların Ortalaması' from calisan;

SORGU-20: urun tablosundaki urun adetlerinin ortalamasını listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select AVG(urunAdet) As 'Adetlerin Ortalaması' from urun;

SORGU-21: urun tablosunda ortalama kaç adet çikolata olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select AVG(urunAdet) As 'Çikolata Ortalaması' from urun where urunAd='çikolata';

SORGU-22: urun tablosunda çin menşeili ortalama kaç ürün adeti olduğunu listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select AVG(urunAdet) As ‘Çin ürün Ortalaması’ from urun where urunMensei=’çin’;

SORGU-23: urun tablosundan en az  adeti  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MIN(urunAdet) AS 'en az adet' from urun;

SORGU-24: calisan tablosundan en az  maaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MIN(CMaas) AS 'en az maas' from calisan;

SORGU-25: calisan tablosundan en küçük  yaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MIN(CYas) AS 'en küçük yaş' from calisan;

SORGU-26: calisan tablosundan pazarlama bölümünden en küçük  yaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MIN(CYas) AS 'en küçük yaş' from calisan where CBolum='Pazarlama';

SORGU-27: calisan tablosundan pazarlama bölümünden en az maaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MIN(CMaas) AS 'Pazarlama en az Maaş' from calisan where CBolum='Pazarlama';

SORGU-28: urun tablosundan en büyük  adeti  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MAX(urunAdet) AS 'en çok adet' from urun;

SORGU-29: calisan tablosundan en çok  maaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MAX(CMaas) AS 'en çok maas' from calisan;

SORGU-30: calisan tablosundan en büyük  yaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MAX(CYas) AS 'en büyük yaş' from calisan;

SORGU-31: calisan tablosundan pazarlama bölümünden en büyük  yaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MAX(CYas) AS 'en büyük yaş' from calisan where CBolum='Pazarlama';

SORGU-32: calisan tablosundan pazarlama bölümünden en fazla maaşı  listeleyen sql sorgusunu yazınız.

select MAX(CMaas) AS ‘Pazarlama en çok Maaş’ from calisan where CBolum=’Pazarlama’;