VERİ TİPLERİ SIRA SİZDE SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1-Daha önce yapılan girilen 3 notun ortalaması örneğini hatırlayınız. Örnekte notlar sizin tarafınızdan verilmişti. Şimdi bu notların kullanıcılar tarafından girilmesini sağlayarak kullanıcının girdiği 3 sınav notuna göre ortalamayı hesaplayan ve ekrana yazdıran kodu yazınız.

not1=int(input("Birinci notu giriniz"))
not2=int(input("Birinci notu giriniz"))
not3=int(input("Birinci notu giriniz"))
ortalama=(not1+not2+not3)/3
print("Girmiş olduğunuz notların ortalaması",ortalama)
not1=int(input("Birinci notu giriniz"))
not2=int(input("Birinci notu giriniz"))
not3=int(input("Birinci notu giriniz"))
print("Girmiş olduğunuz notların ortalaması",(not1+not2+not3)/3)

2- Kullanıcının girdiği kısa ve uzun kenar değerlerine göre dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayınız. Daha sonra Dikdörtgenin Alanı: ….. Çevresi:……. şeklinde bir çıktı üretiniz. Burada noktalar kullanıcının gireceği değerlere göre değişecektir.

kısa_kenar=int(input("Kısa kenarı giriniz."))
uzun_kenar=int(input("Uzun kenarı giriniz."))
dikdörtgen_alan=kısa_kenar*uzun_kenar
dikdörtgen_cevre=2*(kısa_kenar+uzun_kenar)
print("Dikdörtgenin alanı",dikdörtgen_alan,"Çevresi",dikdörtgen_cevre)
kısa_kenar=int(input("Kısa kenarı giriniz."))
uzun_kenar=int(input("Uzun kenarı giriniz."))
print("Dikdörtgenin alanı",kısa_kenar*uzun_kenar,"Çevresi: ",2*(kısa_kenar+uzun_kenar))

3-Girilen sayının karesini ekrana yazdırınız. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olsun. ….. sayısının karesi ……’dır

sayı=int(input("Sayı giriniz."))
kare=sayı*sayı
print(sayı,"sayısının karesi ",kare,"'dir.")
sayı=int(input("Sayı giriniz."))
print(sayı,"sayısının karesi ",sayı*sayı,"'dir.")
sayı=int(input("Sayı giriniz."))
kare=sayı**2
print(sayı,"sayısının karesi ",kare,"'dir.")
sayı=int(input("Sayı giriniz."))
print(sayı,"sayısının karesi ",sayı**2,"'dir.")

4-Kullanıcıya adını ve doğum tarihi sorunuz. Girilen doğum tarihine göre yaşını hesaplayınız. Aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı üretiniz. Merhaba …(ad)……., yaşınız …….’dır.

ad=input("Adınız:")
dogum_yili=int(input("Doğum yılınızı giriniz."))
yas=2021-dogum_yili
print("Merhaba ",ad,"yaşınız ",yas,"'dır.")
ad=input("Adınız:")
dogum_yili=int(input("Doğum yılınızı giriniz."))
print("Merhaba ",ad,"yaşınız ",2021-dogum_yili,"'dır.")

5- Kullanıcıya adını ve bu yıl kaç kitap okuduğunu sorunuz. Aşağıdaki gibi ekran çıktısı üretiniz. …(ad)….., bu yıl …… kitap okudu.

ad=input("Adınız:")
kitap_sayisi=int(input("bu yıl kaç kitap okudunuz."))
print("Merhaba ",ad,"bu yıl ",kitap_sayisi,"kitap okudu.")