Javascript Eğitim Serisi- Değişken Tanımlama

JavaScript’te değişkenler, veri depolamak ve işlemek için kullanılan temel unsurlardır. Değişken tanımlamak için “var,” “let,” veya “const” anahtar kelimeleri kullanılır. İşte basit bir örnek:

// "var" kullanarak değişken tanımlama
var age = 30;
console.log(age); // Çıktı: 30

// "let" kullanarak değişken tanımlama
let name = "John";
console.log(name); // Çıktı: John

// "const" kullanarak sabit tanımlama
const pi = 3.14;
console.log(pi); // Çıktı: 3.14

Yukarıdaki örnekte, “age” değişkeni bir sayıyı, “name” değişkeni bir metni, ve “pi” değişkeni sabit bir sayıyı temsil eder. Bununla birlikte, “var,” “let,” ve “const” anahtar kelimeleri arasındaki farklar da dikkate alınmalıdır:

  • “var” anahtar kelimesi genellikle eski JavaScript kodunda kullanılır ve geniş kapsamlı bir değişken tanımlar.
  • “let” anahtar kelimesi, sınırlı bir kapsama sahip değişkenler oluşturur ve genellikle tercih edilen bir seçenektir.
  • “const” anahtar kelimesi, sabit bir değer atamak için kullanılır ve değer değiştirilemez.

Değişken tanımlarken, anlamlı isimler seçmek ve değişkenlerin amacını anlamak için açıklayıcı isimler kullanmak önemlidir. Bu, kodun okunabilirliğini artırır ve başkalarının veya hatta kendi gelecekteki kendinizin kodu daha iyi anlamasını sağlar.