JAVASCRİPT-FOR ÖRNEKLERİ

1.Ekrana büyüyen font ile TÜRKİYE yazan javascript kodları

for (var i = 0; i < 10; i++) {
   document.write("<span style='font-size:" + i + 5 + "px;'>TÜRKİYE</span><br/>");
    }

2.3 ve 5’e tam bölünen sayıları ve bu sayıların toplamını yazdıran javascript kodları

var toplam = 0;
    for (var i = 1; i <= 100; i++) {
      if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
        if (i != 90) {
          document.write(i + "+");
        }
        else {
          document.write(i + "=");
        }
        toplam += i;
      }
    }
    document.write(toplam);

3.Ekrana

*

**

*** şeklinde yıldızları yazdıran javascript kodları

for (var i = 0; i < 10; i++) {
      for (var x = 0; x < i; x++) {
        document.write("*");
      }
      document.write("<br/>");
    }

4.1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazdıran for döngüsü

for(var i=1;i<=10;i++){
      document.write(i + "<br/>");
      // ekrana yazma komutu.
    }

5.5 ile 80 arasındaki sayıları ekrana yazdıran for döngüsü

for(var i=5;i<=80;i++){
      document.write(i + "<br/>");
    }

6.ekrana 5 defa ismini yazdıran for döngüsü

 for(var i=1;i<=5;i++){
      document.write("Kader" + "<br/>");
    }

7.Ekrana 6 defa ismini ve soyismini yazdıran for döngüsü

for(var i=1;i<=6;i++){
      document.write("Kader Taktuk" + "<br/>");
    }

8.1 den 60 ‘a kadar 2şer 2 şer ekrana yazan for döngüsü

for(var i=1;i<=60;i+=2){
      document.write(i + "<br/>");
    }

9.7 den 85 ‘e kadar 3’er  ekrana yazdıran for döngüsü

 for(var i=7;i<=85;i+=3){
      document.write(i + "<br/>");
    }

10.10 dan 1’e kadar ekrana yazdıran for döngüsü

for(var i=10;i>=1;i--){
      document.write(i + "<br/>");
    }

11.50 den 20’ye kadar 2’şer 2 şer ekrana yazdıran for döngüsü

 for(var i=50;i>=20;i-=2){
      document.write(i + "<br/>");
    }

12.Ekrana büyüyen font ile TÜRKİYE yazan javascript kodları

 for (var i = 0; i < 10; i++) {
      document.write("<span style='font-size:" + i + 5 + "px;'>TÜRKİYE</span><br/>");
    }

13.Ekrana küçülen font ile TÜRKİYE yazan javascript kodları

for (var i = 5; i > 0; i--) {
      document.write("<span style='font-size:" + i + 5 + "px;'>TÜRKİYE</span><br/>");
    }

14.

3.Ekrana

***

**

* şeklinde yıldızları yazdıran javascript kodları

for (var i = 3; i >= 1; i--) {
      for (var k = 1; k <= i; k++) {
        document.write("*");
      }
      document.write("<br/>");
    }

15.

Ekrana       

*       

**      

***     

  **      

  * şeklinde yıldızları yazdıran javascript kodları

 for (var i = 1; i <= 3; i++) {
      for (var k = 1; k <= i; k++) {
        document.write("*");
      }
      document.write("<br/>");
    }
    for (var i = 2; i >= 1; i--) {
      for (var k = 1; k <= i; k++) {
        document.write("*");
      }
      document.write("<br/>");
    }