Recursive(ÖzYinelemeli) Fonksiyonlar-C#

Recursive fonksiyonlar, bir problemin çözümünü daha küçük alt problemlere indirgeme yaklaşımıyla çözen ve kendini tekrar çağıran fonksiyonlardır. Bu teknik, özellikle matematiksel ve algoritmik problemlerde oldukça kullanışlıdır.

Recursive Fonksiyon Nedir?

Recursive fonksiyonlar, bir fonksiyonun doğrudan veya dolaylı olarak kendisini çağırdığı fonksiyonlardır. Recursive bir fonksiyon, genellikle iki ana bileşenden oluşur:

 1. Base Case (Temel Durum): Recursive çağrıların durması için gerekli koşuldur. Bu durum, sonsuz döngüye girmeyi engeller.
 2. Recursive Case (Özyineleme Durumu): Fonksiyonun kendini çağırdığı kısım.

Neden Recursive Fonksiyon Kullanılır?

 • Basitlik: Karmaşık problemleri daha basit alt problemlere ayırarak çözmeyi kolaylaştırır.
 • Doğal Yapı: Bazı problemler doğrudan recursive yapı ile daha doğal ve okunabilir şekilde ifade edilebilir.
 • Matematiksel Problemler: Faktöriyel, Fibonacci serisi gibi problemler recursive yapı ile kolayca çözülebilir.

C# Dilinde Recursive Fonksiyon Örnekleri

Faktöriyel Hesaplama

Faktöriyel hesaplama, recursive fonksiyonların klasik bir örneğidir. n! = n * (n-1) * (n-2) * … * 1 şeklinde tanımlanır.

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int number = 5;
    Console.WriteLine($"Faktöriyel({number}) = {Faktöriyel(number)}");
  }

  static int Faktöriyel(int n)
  {
    if (n <= 1)
      return 1; // Base case
    else
      return n * Faktöriyel(n - 1); // Recursive case
  }
}
Fibonacci Serisi

Fibonacci serisi, her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir dizidir. Fibonacci serisini recursive yöntemle hesaplamak:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int number = 10;
    for (int i = 0; i < number; i++)
    {
      Console.Write($"{Fibonacci(i)} ");
    }
  }

  static int Fibonacci(int n)
  {
    if (n <= 1)
      return n; // Base cases
    else
      return Fibonacci(n - 1) + Fibonacci(n - 2); // Recursive case
  }
}
Bir Dizinin Toplamını Bulma

Recursive fonksiyonlar sadece matematiksel problemler için değil, aynı zamanda diziler gibi veri yapılarını işlemekte de kullanılır. Örneğin, bir dizinin elemanlarının toplamını recursive olarak bulmak:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    Console.WriteLine($"Dizinin Toplamı = {Toplam(numbers, numbers.Length)}");
  }

  static int Toplam(int[] array, int n)
  {
    if (n <= 0)
      return 0; // Base case
    else
      return array[n - 1] + Toplam(array, n - 1); // Recursive case
  }
}

Recursive Fonksiyonlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Base Case: Her recursive fonksiyonun bir base case’e sahip olduğundan emin olun. Aksi takdirde, fonksiyon sonsuz döngüye girer.
 • Performans: Recursive fonksiyonlar, özellikle büyük veri kümelerinde performans sorunlarına yol açabilir. Bu durumlarda, iterative (döngüsel) çözümler veya dinamik programlama yöntemleri tercih edilebilir.
 • Stack Overflow: Çok derin recursive çağrılar stack overflow hatasına yol açabilir. Bu yüzden recursive fonksiyonları dikkatli kullanmak önemlidir.