C# Programlama Dili

Recursive(ÖzYinelemeli) Fonksiyonlar-C#

Recursive fonksiyonlar, bir problemin çözümünü daha küçük alt problemlere indirgeme yaklaşımıyla çözen ve kendini tekrar çağıran fonksiyonlardır. Bu teknik, özellikle matematiksel ve algoritmik problemlerde oldukça kullanışlıdır.